การเรียกดู ตาม ชื่อเรื่อง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 316  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2018Effects of roughage particle length on growth performance and physiological changes and heat tolerance of crossbred beef heifers (Bos indicus) in the tropicsTitaporn Khongdee; Somchai Sripoon
2017Efficacy of Indigenous Trichoderma harzianum in Controlling Phytophthora Leaf Fall (Phytophthora palmivora) in Thai Rubber TreesAthakorn Promwee; Punnawich Yenjit; Montree Issarakraisila; Warin Intana; Chiradej Chamswarng
2018Efficiency of the vertical axis wind turbine pump a case studies: Bung Boraphet nature and wildlife education center at the Bung Boraphet waterfowls park in Nakhon Sawan ProvinceThirayu Pinthong; Komain maimun; Piyalap Manakit
2018Estimating variability of growing season and drought occurrence for rainfed lowland rice area by simulation modelSukanya Sujariya; Boonrat Jongdee; Thavone Inthavong; Chitnucha Budhaboon; Nuntawoot Jongrungklang
2018HOME: Hybrid Ontology Mapping Evaluation Tool for Computer Science CurriculaChayan Nuntawong; Chakkrit Snae Namahoot; Michael Brückner
2018Innovation of Reserve Generator with Hybrid System By Cooperation between the Hydrogen Energy and GasolineTeerapod Naebnean; Piyalap Manakit
2018Pangola (Digitaria eriantha) Hay as a Roughage Source in Total Mixed Ration (TMR) on Growth Performance and Meat Quality of Thai Native Male Goats in a Tropical AreaWiyabot, T.
2018THE EFFECTS OF GROUP SIZES ON BEHAVIORS, MEAT CHARACTERISTICS AND GROWTH PERFORMANCE OF GROWING AND FINISHING PIGS UNDER TROPICAL CONDITIONS IN THAILANDThunwa Wiyabot
2016กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดสินค้า OTOP ในจังหวัดอุทัยธานีรติบดี สิทธิปัญญา
2017การจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามการรับรู้ของประชาชนกริช เทียมสุวรรณ์
2016การจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์เพชรรัตน์ เอี่ยมสอาด
2017การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6เบญจวรรณ สงกาที
2018การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านกระดานอัจฉริยะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มินตรา รุ่งรังษี
2015การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6ราวรรณ์ ทิลานันท์
2014การจัดทำแผนการตลาดเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์สุวชัช พิทักษ์ทิม; วนัช คุ้งบรรพต; ลฎาภา แผนสุวรรณ์
2018การทดสอบชีวมวลจากอ้อยสำหรับระบบแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลงปฐมพงค์ จิโน; กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์; จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล; ศรัณรัตน์ คงมั่น
2018การทดสอบประสิทธิภาพตู้อบแห้งปลาช่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาก๊าซซิไฟเออร์แบบไหลลงโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบอัดแท่งภิญโญ ชุมมณี; วีระชาติ จริตงาม
2015การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามการรับรู้ของประชาชนสุภาวดี เครือเนตร
2017การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตามการรับรู้ของประชาชนสุมนา ยิ้มช้อย
2016การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามการรับรู้ของประชาชนนิสา ใจภักดี