Browsing by Author โกเมน หมายมั่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014การผลิตไบโอแบตเตอรี่จากผลไม้และกรดผลไม้โกเมน หมายมั่น; ถิรายุ ปิ่นทอง; วัชระ ชัยสงคราม
2019การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นซับน้ำจากวัสดุทดแทนและ สร้างระบบควบคุมความเย็นทางไกลอัตโนมัติด้วยอาร์ดูโน่ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีปิยลาภ มานะกิจ; ชนณภัทร หัตถกรรม; เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัตนกุล; โกเมน หมายมั่น
2018นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน ระบบท าความเย็นสารละลายธาตุอาหาร ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ธีรพจน์ แนบเนียน; วีระชาติ จริตงาม; ถิรายุ ปิ่นทอง; โกเมน หมายมั่น; ปิยลาภ มานะกิจ
2014เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกส์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจุติพรรษ์ อนิวรรตกูล; ถิรายุ ปิ่นทอง; โกเมน หมายมั่น; ธีรพจน์ แนบเนียน