วิจัย / บทความ ผลงานตีพิมพ์ Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นซับน้ำจากวัสดุทดแทนและ สร้างระบบควบคุมความเย็นทางไกลอัตโนมัติด้วยอาร์ดูโน่ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีปิยลาภ มานะกิจ; ชนณภัทร หัตถกรรม; เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัตนกุล; โกเมน หมายมั่น
2018Innovation of Reserve Generator with Hybrid System By Cooperation between the Hydrogen Energy and GasolineTeerapod Naebnean; Piyalap Manakit
2018การพัฒนารูปแบบ และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้งรพีพัฒน์ มั่นพรม; นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น; ยุวดี ทองอ่อน
2018Efficiency of the vertical axis wind turbine pump a case studies: Bung Boraphet nature and wildlife education center at the Bung Boraphet waterfowls park in Nakhon Sawan ProvinceThirayu Pinthong; Komain maimun; Piyalap Manakit
2018นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน ระบบท าความเย็นสารละลายธาตุอาหาร ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ธีรพจน์ แนบเนียน; วีระชาติ จริตงาม; ถิรายุ ปิ่นทอง; โกเมน หมายมั่น; ปิยลาภ มานะกิจ
2018การพัฒนาระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือวีระชาติ จริตงาม; ภิญโญ ชุมมณี; ขจร อนุดิตย์
2018การทดสอบประสิทธิภาพตู้อบแห้งปลาช่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาก๊าซซิไฟเออร์แบบไหลลงโดยใช้เชื้อเพลิงแกลบอัดแท่งภิญโญ ชุมมณี; วีระชาติ จริตงาม
2018Effects of roughage particle length on growth performance and physiological changes and heat tolerance of crossbred beef heifers (Bos indicus) in the tropicsTitaporn Khongdee; Somchai Sripoon
2018ภูมิปัญญาการเก็บรักษาอาหารสัตว์ “การลอมฟาง” ไว้ใช้ในฤดูแล้ง กรณีศึกษา : จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีสมชาย ศรีพูล; ฐิตาภรณ์ คงดี; ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
2018ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของหญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha) ในช่วงฤดูแล้งธันวา ไวยบท
2017Efficacy of Indigenous Trichoderma harzianum in Controlling Phytophthora Leaf Fall (Phytophthora palmivora) in Thai Rubber TreesAthakorn Promwee; Punnawich Yenjit; Montree Issarakraisila; Warin Intana; Chiradej Chamswarng
2018เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลข้าวด้วยการใช้ Trichoderma asperellum NST−009 ร่วมกับ Bacillus subtilis NST−002วาริน อินทนา; อรรถกร พรมวี; ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
2018การประยุกต์ใช้ร่วมกันของผงเชื้อ Trichoderma sp. และ Bacillus sp. ต่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างที่เกิดจาก Bipolaris oryzae ในข้าวปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์; ธิดา เดชฮวบ; วาริน อินทนา
2018การเปรียบเทียบการลดความชื้นและอุณหภูมิของเมล็ดข้าวโพดระหว่างการอบด้วยเครื่องอบแห้งเมล็ด ข้าวโพดด้วยลมร้อนแบบโรตารีและการตากเมล็ดข้าวโพดบนลานตากอำนาจ ประจง
2018ผลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีต่อคุณภาพเนื้อและการยอมรับผู้บริโภคเนื้อในเขต จังหวัดนครสวรรค์ธันวา ไวยบท
2018ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไนเตรท สะสมของผักสลัดสายพันธุ์เรดโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์นพดล ชุ่มอินทร์
2018ผลของการให้ความร้อนในระหว่างการงอกที่มีต่อปริมาณสารกาบ้า สารต้านอนุมูลอิสระ และเนื้อสัมผัสของข้าวเปลือกงอกสายพันธุ์ต่างๆจักราวุฒิ เตโช; สมชาติ โสภณรณฤทธิ์; สมเกียรติ ปรัชญาวรากร; สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2018ผลของการเสริมถ่านบดผสมอาหาร และการผสมถ่านบดในวัสดุรองพื้นต่อสมรรภาพ การเจริญเติบโต และลักษณะซากของไก่เนื้อพีรวัฒน์ นนจิ๋ว; อิทธิพล ปั้นนาค; วรากร ขุมเพ็ชร์; ชนณภัส หัตถกรรม
2018Estimating variability of growing season and drought occurrence for rainfed lowland rice area by simulation modelSukanya Sujariya; Boonrat Jongdee; Thavone Inthavong; Chitnucha Budhaboon; Nuntawoot Jongrungklang
2018การเปรียบเทียบชนิดสารละลายที่แตกต่างกันต่อคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณแคโรทีนอยด์รวมของไรน้ำนางฟ้าไทยแช่แข็งจามรี เครือหงษ์; จงดี ศรีนพรัตนวัฒน; สุรภี ประชุมพล; ปริญญา พันบุญมา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37